18.1.2016

Slaboproudé systémy

Naše služby

V rámci našich služeb tohoto oddělení poskytujeme svým zákazníkům:

  • poradenskou službu
  • studie a projekty slaboproudých systémů
  • montáže slaboproudých a silnoproudých systémů
  • systémovou integraci slaboproudých systémů

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je kompaktní univerzální kabelový systém. Pomocí strukturované kabeláže je možno v rámci budovy rozvést
např. datovou síť, telefonní linky nebo další slaboproudé technologie (například docházkové a přístupové systémy, kamerové
systémy, řídící technologické systémy a další).


Kamerový systém

Pokud jde o technologii, jsou v dnešní době nejpoužívanější kamerové systémy analogové nebo digitální.
Ale i analogové systémy (analogové kamery a analogový přenos videosignálu) používají digitální záznam obrazu.
Prudký rozvoj digitálních technologií je příčinou toho, že v poslední době začínají u nových kamerových systémů převažovat
digitální.Vhodným spojením kamerového sytému a EZS lze znásobit bezpečnostní efekt obou technologií.


Elektronická zabezpečovací signalizace EZS

EZS je velmi významným pomocníkem při ochraně majetku protože zabezpečuje včasnou
informaci o napadení objektu přímo na pult centrální ochrany policie nebo bezpečnostní agentury. Pomocí EZS lze zabezpečit
objekty malé ale i velmi rozsáhlé. EZS hlídá plášť budovy i vnitřní prostory. Doplněním EZS o prvky perimetrické ochrany lze
ale zabezpečit i velké venkovní prostory. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout spojením EZS s kamerovým systémem.


Elektronická požární signalizace EPS

EPS je velmi významným pomocníkem při ochraně majetku protože zabezpečuje včasnou
informaci o začínajícím požáru přímo na Hasičský záchranný sbor. Pomocí EPS se v dnešní době zabezpečuje stále více i
těch objektů, které tuto formu zabezpečení nemají nařízenou ze zákona.


Docházkový a přístupový systém

Sledování a evidence pracovní doby a doby odpočinku je dána ustanoveními Zákoníku práce. Docházkový systém slouží ke sběru informací o čase a o
důvodu příchodu do zaměstnání i odchodu ze zaměstnání. Získané údaje dále zpracovává. Docházkový systém se dá doplnit
přístupovým systémem, který řídí přístup ke chráněným prostorům, kde jsou umístěna choulostivá zařízení či informace. Vstup
do těchto prostor je umožněn jen na základě jednoznačně přidělených přístupových práv. Propojením obou systémů se vytváří
integrovaný identifikační systém kontroly vstupu.


Pobočkové telefonní ústředny, domácí telefonie

Nové pobočkové telefonní ústředny (PbTÚ) poskytnou uživateli vysoký komfort. Tvoří nedílnou součást souboru slaboproudých
systémů které nabízíme našim zákazníkům. Při integraci PbTÚ do strukturované kabeláže a dalších slaboproudých systémů
(včetně využití IP telefonie) lze optimalizovat náklady na telekomunikační služby.

Prodej Hardware a Software

Naše služby
Zajišťujeme prodej výpočetní a kancelářské techniky. Můžete u nás nakoupit:
Výpočetní a kancelářskou techniku – HW
-osobní počítače a servery
-notebooky
-monitory
-tiskárny, multifunkční zařízení a spotřební materiál
-scannery a plottery
-počítačové komponenty
-síťové komponenty
-software – jsme Microsoft partner, Eset Silver Partner
-digitální fotoaparáty, paměťové karty, PDA, GPS navigace
-spotřební materiál – pásky, inkoustové náplně, tonery, papír, fólie, paměťová média
Programové vybavení – SW
-operační systémy
-programy pro kancelářské použití
-grafické a multimediální aplikace
Poskytujeme služby související s instalací a servisem dodaných produktů. 

×
Servis Hardware a Software

Současný trend vývoje informačních technologií (IT) inklinuje k postupnému centralizování služeb potřebných pro její správu a
další rozvoj. Vzhledem k širokému spektru software a hardware je stále obtížnější orientace v této problematice. Dle našich
zkušeností jsou požadavky většiny zákazníků směrovány na řešení konkrétního problému bez širšího výhledu do budoucna.
Toto často vede k nárůstu nákladů v další implementaci IT.
Co nabízíme ve středisku Servis SW A HW
-systémovou integraci
-outsourcing
-servis HW a SW na smlouvu nebo objednávku

×
Programování na zakázku

Na zakázku
Zabýváme se zakázkovou tvorbou internetových prezentací a vývojem zákaznických aplikací. Jsme připraveni pro Vás řešit širokou škálu vašich požadavků. Každé zakázce vždy předchází podrobná analýza. Následuje vypracovaná nabídka obsahující údaje o časové
náročnosti a celkové ceně realizace navrženého projektu. V případě Vaši akceptace následuje samotný vývoj. Za dobu svého působení
jsme získali hodnotné zkušenosti z mnoha různých oblastí. Nebráníme se spolupráci ani s firmami či jednotlivci ze vzdálenějších
krajů republiky nebo zahraničí. Stále sledujeme trendy moderní doby a snažíme se je do našich programů zahrnout, ať už se jedná o
funkční nebo vzhledovou stránku uživatelského prostředí.
Vývojové nástroje a jazyky
Pro vývoj software používáme ověřené nástroje a programovací jazyky C, C++, Delphi. Internetové prezentace i složitější
aplikace a webové části vytváříme s užitím mutliplatformního jazyku PHP. Mezi nejčastější databázové systémy a servery,
se kterými naše produkty komunikují, se řadí: MS SQL, Oracle Database, Access, InterBase (FirebirdSQL), MySQL. Na návrh
grafických částí a designů internetových stránek pak používáme moderní nástroje a techniku tvorby a úprav jak rastrové,
tak vektorové grafiky.
Projekty a reference
V současné době mezi naše největší projekty řadíme:
„PI Galileo – Computer Assisted Surgery“, kde se podílíme na vývoji
„IS Macro řízení výroby a TPV“
tvorbu a následnou údržbu kompletních internetových prezentací

 

×
Slaboproudé systémy

Naše služby
V rámci našich služeb tohoto oddělení poskytujeme svým zákazníkům:
poradenskou službu
studie a projekty slaboproudých systémů 
montáže slaboproudých a silnoproudých systémů
systémovou integraci slaboproudých systémů

-Strukturovaná kabeláž
-Kamerový systém
-Elektronická zabezpečovací signalizace EZS
-Elektronická požární signalizace EPS
-Docházkový a přístupový systém 
-Pobočkové telefonní ústředny, domácí telefonie

×